" เพราะทุกคำปรึกษา ทุกข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากจุดเล็กๆ บนพื้นที่ Get Heart 💚 นี้ได้ "

หากสนใจเป็นผู้แชร์ 👉 คลิ้กเลย 👈

<aside> 💚 สนใจเป็นผู้แชร์

</aside>

หากสนใจเป็นผู้ขอคำปรึกษา 👉 คลิ้กเลย 👈

<aside> 💬 ขอคำปรึกษา

</aside>


Get Heart ยินดีต้อนรับทุกคน มาร่วมเป็น “ผู้แชร์ประสบการณ์” หรือ “ผู้ขอคำปรึกษา” ได้ในเวลาเดียวกัน

เปิดพื้นที่ให้คนต่างวัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ได้เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น มุมมอง ส่งมอบไอเดีย แชร์ประสบการณ์ให้กัน ช่วย "เติมเต็ม 💚 " ซึ่งกันและกันได้ด้วยการให้คำปรึกษา

เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมที่เน้นการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ที่เจาะลึก และเป็นกันเอง ในเรื่อง “การงาน อาชีพและประสบการณ์ต่างๆ” ไปจนถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติม  และเชื่อมสัมพันธ์คนต่างวัยให้ใกล้ชิดกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Get Heart 💚

  1. 👂 รับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์เรื่องราวและประสบการณ์กับคนต่างวัยอย่างเป็นกันเอง
  2. 💬 พูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. 💡 ได้รับคำปรึกษา จากผู้มีไอเดีย เรื่องราวหรือประสบการณ์ตรง
  4. 💖 อุ่นใจทุกครั้ง หลังการพูดคุย หรือขอคำปรึกษา
  5. 🥰 เข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือก “จับคู่” แจ้งความยินดีให้คำปรึกษาอีกฝ่ายได้ด้วยตนเอง

เริ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Get Heart 💚